ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

.hu
2800.00Ft
.eu
4000.00Ft
.com
5000.00Ft
.net
5500.00Ft
.at
10800.00Ft
.de
6500.00Ft
.cz
14400.00Ft
.sk
14400.00Ft
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.hu
2800.00Ft
1 سال
2000.00Ft
1 سال
2000.00Ft
1 سال
.eu
4000.00Ft
1 سال
4000.00Ft
1 سال
4000.00Ft
1 سال
.com
5000.00Ft
1 سال
5000.00Ft
1 سال
5000.00Ft
1 سال
.net
5500.00Ft
1 سال
5500.00Ft
1 سال
5500.00Ft
1 سال
.info
7500.00Ft
1 سال
7500.00Ft
1 سال
7500.00Ft
1 سال
.biz
7500.00Ft
1 سال
7500.00Ft
1 سال
7500.00Ft
1 سال
.org
5500.00Ft
1 سال
5500.00Ft
1 سال
5500.00Ft
1 سال
.name
5000.00Ft
1 سال
5000.00Ft
1 سال
5000.00Ft
1 سال
.us
4900.00Ft
1 سال
4900.00Ft
1 سال
4900.00Ft
1 سال
.co.hu
2800.00Ft
2 سال
0.00Ft
1 سال
1900.00Ft
1 سال
.org.hu
2800.00Ft
2 سال
0.00Ft
1 سال
1900.00Ft
1 سال
.at
10800.00Ft
1 سال
10800.00Ft
1 سال
10800.00Ft
1 سال
.de
6500.00Ft
1 سال
6500.00Ft
1 سال
6500.00Ft
1 سال
.be
7200.00Ft
1 سال
0.00Ft
2 سال
7200.00Ft
1 سال
.cn
10800.00Ft
1 سال
0.00Ft
2 سال
10800.00Ft
1 سال
.cz
14400.00Ft
1 سال
14400.00Ft
1 سال
14400.00Ft
1 سال
.es
9600.00Ft
1 سال
9600.00Ft
1 سال
9600.00Ft
1 سال
.nl
11900.00Ft
1 سال
0.00Ft
2 سال
11900.00Ft
1 سال
.pl
19000.00Ft
1 سال
19000.00Ft
1 سال
19000.00Ft
1 سال
.sk
14400.00Ft
1 سال
14400.00Ft
1 سال
14400.00Ft
1 سال
.cc
8400.00Ft
1 سال
0.00Ft
2 سال
8400.00Ft
1 سال
.se
10800.00Ft
1 سال
0.00Ft
2 سال
10800.00Ft
1 سال
.info.hu
2800.00Ft
1 سال
0.00Ft
1 سال
2000.00Ft
1 سال
.hotel.hu
2800.00Ft
1 سال
0.00Ft
1 سال
2000.00Ft
1 سال
.ro
27700.00Ft
1 سال
27700.00Ft
1 سال
27700.00Ft
1 سال
.it
13000.00Ft
1 سال
13000.00Ft
1 سال
13000.00Ft
1 سال
.suli.hu
2800.00Ft
2 سال
0.00Ft
1 سال
2000.00Ft
1 سال
.co.uk
11800.00Ft
1 سال
6900.00Ft
1 سال
5900.00Ft
1 سال
.fr
8400.00Ft
1 سال
8400.00Ft
1 سال
8400.00Ft
1 سال
.sport.hu
2800.00Ft
2 سال
0.00Ft
1 سال
2000.00Ft
1 سال
.media.hu
2800.00Ft
2 سال
0.00Ft
1 سال
2000.00Ft
1 سال
.ru
9600.00Ft
1 سال
0.00Ft
2 سال
9600.00Ft
1 سال
.mobi
20500.00Ft
1 سال
0.00Ft
2 سال
20500.00Ft
1 سال
.shop.hu
2800.00Ft
1 سال
0.00Ft
1 سال
2000.00Ft
1 سال
.ingatlan.hu
2800.00Ft
1 سال
0.00Ft
1 سال
2000.00Ft
1 سال
.lakas.hu
2800.00Ft
1 سال
0.00Ft
1 سال
2000.00Ft
1 سال
.org.uk
5900.00Ft
1 سال
5900.00Ft
1 سال
5900.00Ft
1 سال
.watch
12900.00Ft
1 سال
12900.00Ft
1 سال
12900.00Ft
1 سال
.ws
14900.00Ft
1 سال
14900.00Ft
1 سال
14900.00Ft
1 سال
.co.de
6500.00Ft
1 سال
0.00Ft
2 سال
6500.00Ft
1 سال
.hr
48200.00Ft
1 سال
0.00Ft
2 سال
48200.00Ft
1 سال
.gallery
9500.00Ft
1 سال
9500.00Ft
1 سال
9500.00Ft
1 سال
.ch
13500.00Ft
1 سال
13500.00Ft
1 سال
13500.00Ft
1 سال
.uk
6700.00Ft
1 سال
6700.00Ft
1 سال
6700.00Ft
1 سال
.ie
24000.00Ft
1 سال
24000.00Ft
1 سال
24000.00Ft
1 سال
.no
9600.00Ft
1 سال
0.00Ft
2 سال
9600.00Ft
1 سال
.swiss
72500.00Ft
1 سال
72500.00Ft
1 سال
72500.00Ft
1 سال
.tv
13900.00Ft
1 سال
13900.00Ft
1 سال
13900.00Ft
1 سال
.photography
9900.00Ft
1 سال
0.00Ft
2 سال
9900.00Ft
1 سال
.shop
17500.00Ft
1 سال
17500.00Ft
1 سال
17500.00Ft
1 سال
.lt
31500.00Ft
1 سال
31500.00Ft
1 سال
31500.00Ft
1 سال
.ma
24000.00Ft
1 سال
24000.00Ft
1 سال
24000.00Ft
1 سال
.media
13900.00Ft
1 سال
13900.00Ft
1 سال
13900.00Ft
1 سال
.tech
24000.00Ft
1 سال
0.00Ft
1 سال
24000.00Ft
1 سال
.design
18000.00Ft
1 سال
18000.00Ft
1 سال
18000.00Ft
1 سال
.asia
9600.00Ft
1 سال
9600.00Ft
1 سال
9600.00Ft
1 سال
.group
10800.00Ft
1 سال
10800.00Ft
1 سال
10800.00Ft
1 سال
.center
12000.00Ft
1 سال
12000.00Ft
1 سال
12000.00Ft
1 سال
.community
12900.00Ft
1 سال
12900.00Ft
1 سال
12900.00Ft
1 سال
.gr
15600.00Ft
1 سال
15600.00Ft
1 سال
15600.00Ft
1 سال
.bg
21700.00Ft
1 سال
21700.00Ft
1 سال
21700.00Ft
1 سال
.coach
21900.00Ft
1 سال
21900.00Ft
1 سال
21900.00Ft
1 سال
.life
16500.00Ft
1 سال
16500.00Ft
1 سال
16500.00Ft
1 سال
.store
24500.00Ft
1 سال
24500.00Ft
1 سال
24500.00Ft
1 سال
.fun
7900.00Ft
1 سال
7900.00Ft
1 سال
7900.00Ft
1 سال
.studio
9900.00Ft
1 سال
9900.00Ft
1 سال
9900.00Ft
1 سال
.one
8900.00Ft
1 سال
8900.00Ft
1 سال
8900.00Ft
1 سال
.energy
35000.00Ft
1 سال
35000.00Ft
1 سال
35000.00Ft
1 سال
.builders
15000.00Ft
1 سال
15000.00Ft
1 سال
15000.00Ft
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود