ÁSZF(Utolsó módosítás dátuma: 2014. október 10.)

Bevezető

Az AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) meghatározzák a Szolgáltató által nyújtott, szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatóval előfizetői szolgáltatás igénybevételére jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre. Az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a hatályba lépése előtt kötött szolgáltatási szerződésekre is. Az általános szerződési feltételeket - azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően - nyilvánosságra kell hozni, a szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve honlapján ingyenesen elérhetővé kell tenni.


A Szolgáltató neve, címe és elérhetőségei

A szolgáltató teljes neve: AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Telephely: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Cégjegyzékszám: 01-06-757647 Adószám: 21586091-2-13
Bankszámlaszám: 10700440-24323408-51100005 CIB Bank
Swift kód: CIBHHUHB
IBAN szám: HU86 1070 0440 2432 3408 5110 0005


A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége

Info telefon: +36-1-4450509 (hívható hétfőtől péntekig 9:00-16:00-ig)
Ügyfélszolgálati telefon: +36-20-3626984 (hívható hétfőtől vasárnapig 0:00-24:00-ig)
Fax: +36-1-7002343
Általános kérdések: abplusz@abplusz.hu
Számlázással kapcsolatos kérdések: penzugy@abplusz.hu
Online segítségnyújtás a nap 24 órájában: support@abplusz.hu


1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

Szolgáltató megrendelő részére a megrendelőlapon (írásos illetve elektronikus megrendelés esetében egyaránt) meghatározott szolgáltatást biztosítja, melyért a megrendelő a szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni.

A megrendelő kizárólag a szolgáltató szolgáltatása által az Internet információs társadalom részesévé válik, azon információt ér el, ilyet küldhet, vagy kaphat, illetve megoszthat. A megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a szolgáltató által, számára kibocsátott felhasználónevek és jelszavak segítségével lehetséges. Ellenkező bizonyításig a megrendelő a jelen feltételeket kifejezetten elfogadja a megrendelő lap aláírásával.


2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 • - Szolgáltató kötelezettsége a megrendelt szolgáltatást a megrendelő részére biztosítani az 1. pontban foglaltaknak megfelelően.
 • - Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint ingyenesen, minden szerződött előfizetőjének biztosítani.

Ebbe nem értendő: oktatás, stratégiai tervezés, installálás, megrendelő hardver és szoftverének javítása, karbantartása, rendeltetésellenes használatból eredő hibaelhárítás, a megrendelő gépének a szolgáltatás fogadására való alkalmassá tétele, weboldalának programozása. Ezekért igénybevétel esetén a szolgáltató külön díjat jogosult felszámítani, az erről szóló előzetes egyeztetést követően.

 • - Szolgáltató a megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti.
 • - A szolgáltató köteles minden ésszerû erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Megrendelő magatartása okozott.
 • - Szolgáltató az előfizetési díj ellenében köteles a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, hogy a Megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.
 • - A szolgáltató jogosult a megrendelő felé, szolgáltatás korlátozására, melyről ezzel egyidőben a megrendelőt e-mailben - elektronikus úton - vagy telefonon értesíti, amennyiben a megrendelő tevékenysége Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerû tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti.
 • - A Szolgáltató törekszik a szerver oldali napi, heti, havi és esetlegesen ennél több adatmentés biztosítására a Szolgáltatáson kívüli díjmentes lehetőségként, de ez a tevékenység nem képezi a Szolgáltatási Szerződés tárgyát és ennek elmaradásáért Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.
 • - Amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásainak bármelyike, a szolgáltatónak felróható okból elérhetetlenné vagy mûködésképtelenné válik, és ez kívül esik a vállalt rendelkezésre állási limiten, akkor minden megkezdett naptári nap után a Szolgáltató az előfizetési időn túl 4 napon át biztosítja díjmentesen a Megrendelő számára a megrendelt szolgáltatást. - Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató mindenkori jegybanki alapkamat függvényében, késedelmi kamatot számíthat fel.

  • 3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

   • - Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásoknak megfelelő, szolgáltató által kiállított és számlázott díjat esedékességkor megfizetni, a szolgáltató bankszámlaszámára vagy internetes fizetés esetén Paypal fiókjába, vagy rózsaszín postai utalványon.
   • - Megrendelő köteles a szolgáltatást jogszerû és törvényes célokra és módokon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bûncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás, warez stb.), vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni. Szolgáltató a fent észlelt cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti. Ebből kifolyólag Megrendelő érdekkörébe eső vagyoni vagy nem vagyoni károkozásért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, vele szemben a Megrendelő ilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.
   • - Megrendelő nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:
    • • "Phishing" oldalak
    • • Videómegosztó weboldalak
    • • Ingyenes játékmegosztó oldalak
    • • Topsite, aukciós oldalak
    • • IRC szkriptek/Bots
    • • Proxy szkriptek/Anonymizers
    • • Kalóz szoftverek/Warezok
    • • Image hosting Scripts (pl. Photobucket vagy Tinypics)
    • • Autosurf/PTC/PTS/PPC oldalak
    • • IP Scanners
    • • CHAT programok
    • • Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások
    • • Online-channel alkalmazásokat, kép-, videók-, hangközvetítést (Online tv,rádió)
    • • Spam szkriptek, mail bombers
    • • Banner kiszolgálók (kereskedelmi banner kiszolgálók)
    • • Közösségi oldalak, különös tekintettel az ingyenes regisztrációval rendelkezőkre
    • • File Dump/Mirror Scripts (pl. rapidshare, stb.)
    • • Kereskedelmi jellegű audio stream
    • • Zálog/Bank kötvény oldalak, programok
    • • High Yield interes programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak
    • • Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
    • • Bármilyen jogvédett tartalom használata/engedély nélkül
    • • Prime Banks Porgramok
    • • Lottó oldalak
    • • MUDs/RPGs/PPBGs
    • • Gyűlöletkeltő/Rasszista tartalmak
    • • Hackereknek szóló oldalak/tartalmak
    • • Közerkölcsbe ütköző, illetve pornó oldalak
    • • Illegális oldal népszersítési tevékenységek
    • • Fórumok, melyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalakról tartalmakról
    • • Tisztességtelen oldalak ( Melyek a következő oldalakon rajta vannak: aa419.org és escrow-fraud.com )
    • • Mailer Pro 3.8.8 Nem futtathat játék szervereket. (pl. counter strike)
   • - Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik. - Megrendelő köteles az adataiban beállt változást, 15 munkanapon belül a Szolgáltatóval írásban közölni.

    • 4. A szerződés időtartalma, és annak felmondása

     • - Jelen szerződést a felek határozott vagy határozatlan időpontra köthetik.
     • - Jelen szerződés az aláírás, illetve az Online felületen való elküldés napján lép érvénybe, a választott (egy év, fél év, egy hónap) időtartamra. A szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik egy további évre, hónapra vagy fél évre - a szerződéskor választott intervallum alapján, kivéve, ha a Megrendelő legkésőbb 30 nappal a lejárat előtt írásban, faxon vagy emailen felmondja a szerződést.
     • - A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül írásban (postai levél, FAX) jogosult felmondani a hónap utolsó napjával. Felmondási idő 30 nap.
     • - Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató első írásos felszólítása ellenére nem tesz eleget. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a 2. pontban felsorolt tilalmakra utaló bármilyen jelet észlel. - A szerződés felmondása egyik felet sem mentesíti, a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési) alól.

     5. Pénzvisszafizetési garancia

     • - Szolgáltató vállalja, ha Megrendelő nem maradéktalanul elégetett a webtárhely szolgáltatás minőségével, színvonalával vagy rendelkezésre állásával. stb., úgy azt a megrendeléstől számított 30 naptári napon belül írásban, faxon vagy emailen felmondhatja, melyre Szolgáltató pénzvisszafizetési garanciát vállal.
     • - A garancia kizárólag a szolgáltató által nyújtott tárhely szolgáltatásra - webtárhely és kapcsolódó szolgáltatásai - vonatkozhat. Ennek szolgáltatási díját, felmondási naptól számítva 15 banki napon belül a Szolgáltató, Megrendelő által biztosított bankszámlára átutalja, majd postai vagy elektronikus úton megküldi a szolgáltatás felmondásáról szóló sztornó számlát. Ennek függvényében a pénzvisszafizetési garancia nem vonatkozik a már bejegyzett domain névre, mely a szolgáltatás felmondását követően is Megrendelő tulajdonában marad a megrendelt időintervallumra, és ez felett szabadon rendelkezhet (például: domain név átkérése másik szolgáltatóhoz).

     6. Egyebek

     • - Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar PTK. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
     • - Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszûnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket (https://www.iszt.hu/app/uploads/2020/06/ISzT-AUP.pdf) az Előfizető magára kötelező érvénnyel fogadja el, ezen irányelvek megsértése esetén a szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthető, szüneteltethető, ill. a megsértés azonnali felmondási ok is.
legnépszerűbb tárhely csomagunk
alap WEBTÁRHELY CSOMAG
 • 2gb tárhely
 •  
 • korlátlan addon domain a tárhelyen
 • korlátlan mysql adatbázis
 • korlátlan email cím / továbbító
 • magyar cpanel tárhelykezelő
 • SSD/HDD hybrid rendszer
 • 7900Ft/év
6900Ft / év*
medium WEBTÁRHELY CSOMAG
 • 5gb tárhely
 • ingyen .hu domain
 • korlátlan addon domain a tárhelyen
 • korlátlan mysql adatbázis
 • korlátlan email cím / továbbító
 • magyar cpanel tárhelykezelő
 • SSD/HDD hybrid rendszer
 • 12900Ft/év
10900Ft / év*
maxi WEBTÁRHELY CSOMAG
 • 10gb tárhely
 • ingyen .hu domain
 • korlátlan addon domain a tárhelyen
 • korlátlan mysql adatbázis
 • korlátlan email cím / továbbító
 • magyar cpanel tárhelykezelő
 • SSD/HDD hybrid rendszer
 • 19900Ft/év
17900Ft / év*
giga WEBTÁRHELY CSOMAG
 • 20gb tárhely
 • ingyen .hu domain
 • korlátlan addon domain a tárhelyen
 • korlátlan mysql adatbázis
 • korlátlan email cím / továbbító
 • magyar cpanel tárhelykezelő
 • SSD/HDD hybrid rendszer
 • 29900Ft/év
26900Ft / év*
*akciós első éves nettó díj, második évben a normál éves díj fizetendő

TÖBBET SZERETNÉL?Nagy látogatószámú oldalad van? Több erőforrásra van szükséged? Teljesen egyedi elképzelésed van?


Nézd meg VPS csomagjainkat
Infoline: +36 1 4450509(H-P 9-16)
Hotline: +36 20 3626984(H-V 0-24)
Fax: +36 1 7002343(H-V 0-24)

Információk:
Támogatás:
Számlázás/pénzügy:

Cégnév: AB Plusz Bt.
Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Cégjegyzékszám: 01-06-757647
Adószám: 21586091-2-43
Közösségi adószám: HU21586091
Bankszámlaszám: 10700440-24323408-51100005
Swift kód: CIBHHUHB
IBAN szám: HU86 1070 0440 2432 3408 5110 0005

IP címed: 3.236.112.70
A weboldalon feltüntetett árak nettó árak, a 27% ÁFA-t nem tartalmazzák!
Tárhely szervereink statisztikáját ide kattintva nézheted meg

Rossz email cím!

Rossz jelszó!

Close